Klasyfikacja klubów w SSM

Klasyfikacja klubów - dzj

Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie opublikował klasyfikację klubów w dyscyplinie Jeździectwo za rok 2020. Sklasyfikowano 126 podmiotów sportowych ( kluby i bpk) przyznano łącznie 984 punkty w czterech kategoriach wiekowych.

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Od wielu lat funkcjonuje w kraju jednolity system klasyfikacji sportowej w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec zwany Systemem Sportu Młodzieżowego. Celem SSM jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym oraz przygotowanie ich do reprezentowania kraju w zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się dwa dolnośląskie kluby: na 9 miejscu KJ Kietlów, 10 miejsce zdobył LKS Stragona Strzegom. Na 14 miejscu uplasował się KJ Biały Las Stajnia Przybylscy, na 19 KJ Jaroszówka. Serdecznie gratulujemy!

Pełna Klasyfikacja: KLIK

Klasyfikacja klubów w SSM
Scroll to top