Rejestracje i licencje

Druki rejestracyjne i licencyjne na sezon 2020:      

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WYKUPIENIA LICENCJI DZJ dla Zawodnika w 2019r.:

Warunkiem wydania licencji dla zawodnika zrzeszonego w klubie jest zapłacenie przez klub składki członkowskiej na rok 2019 (400zł / klub).

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji rocznej (do pobrania powyżej),

 2. Zaświadczenie lekarskie z przychodni sportowo – lekarskiej z aktualnymi badaniami,

 3.  Dowód wpłaty na konto DZJ (wysokość opłaty można sprawdzić TU). W przypadku Zawodników zrzeszonych w klubach, którzy będą się rejestrowali jako pierwsi z danego klubu prosimy o przesłanie dowodu wpłaty za składkę klubową (wpłata klubu do DZJ).

 4. Osoba dokonująca rejestracji po raz pierwszy musi znajdować się w bazie odznak PZJ. Bazę można znaleźć TU.  

 5. Przy pierwszej rejestracji prosimy o podanie miejsca urodzenia Zawodnika oraz kontaktowego numeru telefonu.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WYKUPIENIA LICENCJI DZJ dla konia w 2020r.:

  1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji rocznej dla konia (do pobrania powyżej),
  2. pobrania powyżej),  2. Dowód wpłaty na konto DZJ (wysokość opłaty można sprawdzić TU <KLIK>).

W przypadku koni, które już były zarejestrowane w poprzednich latach proszę o przesłanie mailowo (dzj@dzj.wroclaw.pl) lub dostarczenie do biura DZJ:

  • dowodu wpłaty na 50zł,
  • Imienia konia oraz ojca konia,
  • w przypadku maila proszę o przesłanie kontaktowego numeru telefonu.

Druk nie musi być ponownie wysyłany. Jednak warunkiem jest to, że w danych konia nic się nie zmieniło. Jeśli jakieś dane uległy zmianie (np. zmienił się właściciel) bardzo prosimy o ponowne przesłanie całego wniosku.

Zmiana właściciela następuje wtedy, gdy jest zarejestrowana w Związku Hodowców Koni.

Biuro Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Rejestrowanie się w takim właśnie terminie gwarantuje zawodnikowi, że zostanie on wpisany do bazy PZJ (baza do wglądu TU) i będzie mógł wystartować w zawodach. Składając dokumenty później niż dwa tygodnie przed zawodami, PZJ (a tym samym DZJ) nie daje gwarancji, że zdoła dokonać rejestracji lub wpisania licencji na aktualny rok.

Przypominamy, że sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą pocztową oraz mailową, uprzednio wpłacając na konto DZJ odpowiednią należność oraz przesyłając do biura Związku właściwie wypełnioną, pełną dokumentację wraz z numerem kontaktowym.

Wszystkie druki rejestracyjno-licencyjne są dostępne na stronie DZJ. Zachęcamy, więc Państwa do przesyłania kompletu dokumentów e-mailem. Proszę pamiętać o zamieszczeniu numeru telefonu kontaktowego.

Dane do przelewów:

Dolnośląska Federacja Sportu
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław

Numer konta: Bank Millennium S.A. nr: 22 1160 2202 0000 0002 2730 5164

Tytuł wpłaty prosimy zacząć od słowa „Jeździectwo”.

Wydawane  licencje mają charakter licencji terminowych i są wydawane na jeden rok kalendarzowy (01.01. – 31.12.).

LICENCJE JEDNORAZOWE I GOŚCINNE

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Jeździeckiego, Dolnośląski Związek Jeździecki wprowadza możliwość wykupienia na zawodach regionalnych licencji jednorazowej regionalnej i gościnnej zawodnika i konia:

 

1. Licencja jednorazowa regionalna zawodnika –  upoważniająca do udziału w jednych zawodach regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego, po okazaniu kompletu dokumentów, zgodnych z wymogami wydawania licencji DZJ. Licencja ta jest wydawana ze stopniem uprawnień „w”, chyba, że zawodnik jest w stanie udokumentować posiadane uprawnienia, bądź Sędzia Główny/Delegat Sędziowski DZJ poświadczy posiadane przez zawodnika uprawnienia.

 

2. Licencja gościnna jednorazowa regionalna zawodnika –  upoważniająca zawodnika zagranicznego do udziału w jednych zawodach regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego, po okazaniu przez zawodnika zgody rodzimej Narodowej Federacji na starty za granicą wraz ze stopniem uprawnień zawodnika.

 

3. Licencja jednorazowa regionalna konia –  upoważniająca do udziału w jednych zawodach regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego.

 

4. Licencja gościnna jednorazowa regionalna konia –  upoważniająca do udziału w jednych zawodach regionalnych konia, z paszportem zagranicznym, którego właściciel nie posiada obywatelstwa polskiego, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego.

 

Organizator jest zobowiązany do rozliczenia z DZJ licencji jednorazowych.

Delegat Sędziowski DZJ jest odpowiedzialny za przesłanie Sprawozdania Delegata Sędziowskiego  w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zawodów.

 

W sprawozdaniu muszą być zawarte informacje o:

 

– ogólnej liczbie koni startujących w zawodach (ilość koni w poszczególnych dniach zawodów),

– liczbie zawodników startujących w zawodach na podstawie licencji jednorazowej, wykupionej u organizatora zawodów,

– liczbie zawodników zagranicznych startujących w zawodach na podstawie licencji gościnnej jednorazowej wykupionej u organizatora zawodów,

– liczbie koni startujących na podstawie licencji jednorazowej wykupionej u organizatora zawodów,

– liczbie koni startujących na podstawie licencji gościnnej jednorazowej wykupionej u organizatora zawodów.