Wolne miejsca na kursie IS – skróconym

Uprzejmie informujemy, iż na planowanym na początek roku kursie skróconym na stopień Instruktora Sportu pozostało kilka wolnych miejsc. Do kursu mogą przystąpić zawodnicy (A,B,C) którzy uzyskali w karierze I klasą sportową (bez konieczności posiadania wcześniejszych uprawnień instruktorskich) oraz zawodnicy z II klasą sportową (dotyczy tylko skoków) pod warunkiem posiadania aktualnej licencji szkoleniowca PZJ i uprawnień Instruktora Szkolenia Podstawowego. Jest to ostatni planowany kurs skrócony.

Jeżeli dysponują Państwo wiedza o osobach chętnych do udziału w kursie, to możliwe jest dosyłanie jeszcze zgłoszeń do pana Łukasza Lesnera – koordynatora kursu – na załączonym druku na adres e-mail: lukasz.lesner@wp.pl

Zgłoszenie na kurs: KLIK