Odznaki w Białym Lesie

Stajnia Biały Las w Wierzbnej zaprasza na egzamin na brązową oraz srebrną odznakę jeździecką PZJ, w terminie 11.10.2014 (sobota) o godzinie 12:30.

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie, proszone są o przesłanie swoich zgłoszeń (na adres: stajnia.bialylas@gmail.com) z następującymi danymi:

– imię i nazwisko,
– PESEL
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
– zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
– nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w sytuacji, gdy liczba zainteresowanych nie wyniesie minimum 10 osób.

Oplata za egzamin :

Opłata za egzamin – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 100 zł
Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego – 30 zł
Oplata za boks dla konia podczas trwania egzaminu – 40zl
Nie pobieramy dodatkowej opłaty za wysłanie odznak i legitymacji pocztą.
Opłaty za egzamin należy dokonywać na miejscu – przed przystąpieniem do egzaminu bądź na konto ( w przypadku wpłaty na konto, proszę przynieść dowód wpłaty):

Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy
Panków 24
58-100 Świdnica
BZWBK 60 1090 2369 0000 0001 2180 2424
w TYTULE PROSZĘ WPISYWAĆ: Opłata za egzamin na odznakę PZJ

Uwagi techniczne:

*Egzamin odbędzie się na podłożu kwarcowym
*Obowiązuje strój galowy (tak jak na zawodach) bądź schludny strój jeździecki
*Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat
*Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi tylko na pytania 1-83