KOMUNIKAT !

Zarząd Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego w oparciu o Opinię Lekarsko-Weterynaryjną, przesłaną do Biura PZJ przez Przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej PZJ – Pana dr Tomasza Stężyckiego, prosi o zapoznanie się z wyżej wspomnianą Opinią Lekarsko-Weterynaryjną i zaleca bezwzględne stosowanie się do jej zaleceń !!! 

Opinia Lekarsko Weterynaryjna dotyczy pozytywnego wyniku badań PCR w kierunku EVA arteritis virosa equorum wirusowe zapalenie tętnic.

Link do Opinii Lekarsko-Weterynaryjnej: KLIK