Komunikat Zarządu DZJ

Dotyczy dofinansowania dla zawodników Kadry DZJ do startów w MP lub PP.

Przypominamy, że na zebraniu Zarządu DZJ w dniu 3.04.2019 podjęto decyzję o powołaniu składu Kadry Wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych i juniorów na rok 2019. W związku z otrzymaniem z puli Marszałka Województwa Dolnośląskiego, nieco większych środków niż w poprzednich latach, postanowiono dofinansować udział członków powołanej Kadry Wojewódzkiej w zawodach rangi Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski. Wysokość dofinansowania  to do 600 zł.  Rozliczenie dofinansowania może nastąpić po przedstawieniu w biurze DZJ druku potwierdzającego udział w zawodach, oraz rachunków za boksy lub na podstawie delegacji (wg stawki 0,8358 za km). Odpowiednie druki można pobrać w biurze DZJ.

Przypominamy też, iż każdy zawodnik (DZJ) biorący udział w zawodach eliminacyjnych oraz w Finale OOM będzie miał zapewniony zwrot kosztów transportu konia (koni). Konieczne jest jednak imienne (Imię i nazwisko) wypełnienie druku delegacji, podanie numeru konta (konto osoby transportującej konia), potwierdzenie na druku delegacji przez organizatora eliminacji i Finału OOM pobytu oraz dostarczenie druku do biura DZJ. Dodatkowo konieczne jest wypełnienie wniosku na użycie samochodu prywatnego w celach przewiezienia konia. Muszą być w nim podane parametry samochodu.