Egzmian na Odznaki w Białym Lesie

Zapraszamy na Egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką, który odbędzie się 23 sierpnia (sobota) w Stajni Biały Las w Wierzbnej. Egzmian rozpocznie się o godz. 12:00.

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie, proszone są o przesłanie swoich zgłoszeń (na adres: stajnia.bialylas@gmail.com) z następującymi danymi:

– imię i nazwisko,
– PESEL
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
– zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
– nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.