Szanowni Państwo,

W związku z organizacją przez Polski Związek Jeździecki skróconego kursu na stopień Instruktora Sportu, zamieszczamy komunikat o jego organizacji.

Kurs organizowany jest w województwie pomorskim i będzie miał formę zjazdową:

I zjazd: 20-22.09.2019 Łapino

II zjazd: 18-20.10.2019 Niestępowo

III zjazd 8-10.11.2019 Dziemiany

Do udziału w kursie mogą zostać zakwalifikowani:

zawodnicy z aktualną I klasą sportową (bez konieczności posiadania wcześniejszych uprawnień instruktorskich)

oraz

zawodnicy z II klasą sportową w karierze (dotyczy tylko skoków) pod warunkiem posiadania aktualnej licencji szkoleniowca PZJ i uprawnień Instruktora Szkolenia Podstawowego.

Osoby, które uzyskały zgodę Zarządu PZJ na udział w egzaminie eksternistycznym na stopień Instruktora Sportu, będę miały możliwość jego zdawania w ostatnim dniu III zjazdu – wymagane zgłoszenie chęci uczestnictwa do 15 września br.

W załączeniu treść oficjalnego komunikatu dotyczącego kursu oraz druk zgłoszenia uczestnictwa.

Komunikat: KLIK

Zgłoszenie na kurs: KLIK