Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Seminarium Sędziowskie B

W dniu 18 listopada na WTWK Partynice odbyło się zorganizowane przez Dolnośląski Związek Jeździecki, seminarium sędziowskie w skokach prowadzone przez sędziego międzynarodowego: Krzysztofa Niecko.

Uczestnicy odnowili licencję sędziowską B na dwa lata.

Dziękujemy wykładowcy za duże zaangażowanie i przeanalizowanie dogłębne zagadnień sędziowskich.

Życzymy sędziom uczestniczącym w seminarium udanej pracy sędziowskiej.

dr inż Izabela Bek-Kaczkowska
vice Prezes Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego

Komunikat Rady Szkolenia Jeździeckiego – UWAGA PILNE!

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do macierzystych WZJ – ów wszystkich jeźdźców posiadających klasę sportową uprawniającą do skorzystania z Ścieżki II- Zawodniczej. Daje ona możliwość zdawania egzaminów: z prowadzenia jazdy oraz teorii wymaganej dla stopnia Instruktora Sportu. Tą drogą chcemy się dowiedzieć o ilości takich zawodników oraz skąd pochodzą aby ułatwić im zdobycie uprawnień bez odbywania uciążliwych i kosztownych podróży.  

 

PRZEWODNICZĄCY  RSJ

Hubert Szaszkiewicz