Miesięczne archiwum: Luty 2017

Egzamin na odznaki w Victorze

Egzamin na Odznakę Brązową i Srebrną w Stadninie Koni „VICTOR”

Stadnina Koni „VICTOR” informuje, że dnia 24.02.2017 (piątek) o godzinie 10.00, odbędzie się Egzamin na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką PZJ

Warunkiem uczestnictwa w Egzaminie jest przesłanie do dnia 22.02.2017 poniższych danych na adres info@stadninavictor.pl

– imię i nazwisko,
– nr tel.
– nr PESEL
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
– zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
– nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.
– protokół ostatniego egzaminu, w przypadku poprawki

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania Egzaminu, gdy liczba zainteresowanych będzie mniejsza niż 10 osób.

Opłata za egzamin :
Opłata za egzamin – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /2części/ – 100 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /1 część/ – 70 zł
Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego z poprzedniego egzaminu – 30 zł
Oplata za udostępnieni konia – 100zł
Oplata za boks dla konia podczas trwania egzaminu – 50zl
Organizator Egzaminu pobiera dodatkową opłate za wysłanie odznak i legitymacji pocztą – 10zł

Wszelkie opłaty należy dokonywać w biurze Stadniny Koni „VICTOR” – przed przystąpieniem do egzaminu

Istotne uwagi :
* Osoby pełnoletnie, rodzice / opiekunowie prawni osób nieletnich, zobowiązani są przed przystąpieniem do Egzaminu, złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.
* Egzamin rozpocznie się od opieki stajennej, następnie ujeżdżenia, dalej skoki i na koniec teoria.
* Podczas Egzaminu obowiązuje strój galowy (tak jak na zawodach) bądź schludny strój jeździecki.
* Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.
* Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi na pytania od 1 do 83.

Egzaminatorzy:
trener klasy I Małgorzata Brodziak
trener klasy I Wiktor Rozpędek

Egzamin przeprowadzony będzie według zasad i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego.

Uwaga!
Podczas pokonywania parkuru prosimy pamiętać o obowiązku pokazania galopu w półsiadzie na odcinku jednego okrążenia placu (między ostatnią przeszkodą a strefą hamowania) i zatrzymania przez kłus przed linią końcową. Brak jazdy w półsiadzie lub przekroczenie linii końcowej strefy hamowania powoduje automatycznie niezaliczenie egzaminu.

Klasy sportowe do weryfikacji – Ujeżdżenie

Zawodników Ujeżdżenia, którzy w zeszłym sezonie zdobyli II lub III klasę sportową uprzejmie prosimy o zweryfikowanie jej w pliku poniżej.

Zawodnicy w pliku są ułożeni alfabetycznie.

W razie braków prosimy o przesłanie brakujących wyników na adres dzj@dzj.wroclaw.pl.

 

Kolejne szkolenie z Panem Tadeuszem Kozą

W dniach 20-21 lutego (poniedziałek, wtorek) na Partynicach wstępnie planowane jest kolejne szkolenie skokowe z Panem Tadeuszem Kozą. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Małgorzaty Brodziak pod numerem 691 916 193. Osoby chętne prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres: dzj@dzj.wroclaw.pl.

Fot. Kadraskoki.pl