Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

Sukcesy na OOM w Ujeżdżeniu!

Dziś zakończyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Ujeżdżeniu. Spieszymy donieść, że wszystkie cztery dolnośląskie Zawodniczki zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce.

Największy sukces należy do Wiktorii Parkitnej (Karkonoski KJ), dosiadającej konia Sanibel Island 0002, która zdobyła złoty medal (para na zdjęciu)! Pozostałe nasze Zawodniczki zajmowały nastepujące miejsca:

 • Karolina Worotnik (Karkonoski KJ) i Metres I – P – 4m.
 • Oliwia Frankiewicz (KJ Jaroszówka) i Classic – 6m.
 • Kinga Paszkiewicz (bpk) i Presja – 8m.

Całej czwórce oraz Trenerom i Rodzicom serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe wyniki całej Olimpiady w Ujeżdżeniu można znaleźć TU.

Zapraszamy równiez do oglądania galerii z zawodów:

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia na OOM

Opiekunów wszystkich zawodników, którzy uzyskali kwalifikację na Ogolnopolską Olimpiade Młodzieży w Skokach i WKKW uprzejmie prosimy o potrzerdzenie udziału w Finale OOM poprzez przesłanie uzupełnionego w dane Zawodnika i konia formularza na adres dzj@dzj.wroclaw.pl:

 

 

 

14 dni na licencję

Biuro Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Rejestrowanie się w takim właśnie terminie gwarantuje zawodnikowi, że zostanie on wpisany do bazy PZJ (baza do wglądu TU <KLIK>) i będzie mógł wystartować w zawodach. Składając dokumenty później niż dwa tygodnie przed zawodami, PZJ (a tym samym DZJ) nie daje gwarancji, że zdoła dokonać rejestracji lub wpisania licencji na aktualny rok.

Przypominamy, że sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą pocztową oraz mailową, uprzednio wpłacając na konto DZJ odpowiednią należność oraz przesyłając do biura Związku właściwie wypełnioną, pełną dokumentację wraz z numerem kontaktowym. Pozostałe szczegóły dotyczące rejestracji i wydawania licencji oraz potrzebne druki znajdują się w zakładce „Rejestracje i licencje” na naszej stronie.


Dużo dużego i małego WKKW w Strzegomiu :)

W dniach 25-27 września, w Ośrodku Stragona w Morawie koło Strzegomia, odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzików na kucach i dużych koniach /11-13 lat/ i Mistrzostwa Polski Kucy /12-16 lat/ we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego oraz Krajowe Zawody w konkursach CNC 1*, CNC P, CNC L, CNC LL (zawody zaliczane do cyklu STRAGONA TOUR). Już dziś zapraszamy do zapoznania się z propozycjami:

 

 

Strzegom Horse Trials w TV & online

Fani jeź­dziec­twa oraz spor­tów hip­picz­nych będą mogli obej­rzeć ponad 40 godzin trans­mi­sji inter­ne­to­wych oraz tele­wi­zyj­nych z tego­rocz­nej edy­cji mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów Strzegom Horse Trials – naj­więk­szej w Polsce imprezy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierzchowego.

Strzegom Horse Trials to naj­więk­sza impreza jeź­dziecka w Polsce. W dniach 24-28 czerwca 2015 Hipodrom w Morawie koło Strzegomia już po raz trzy­na­sty sta­nie się świa­tową sto­licą jeź­dziecką. Podczas tej nie­by­wa­łej gali roze­gra­nych zosta­nie sie­dem kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych CIC1*, CIC1*J, CCI1*, CIC2*, CCI2*, CCI3* oraz CICO3* – zali­czany do cyklu Pucharu Narodów. Pula nagród wynie­sie 28.000 euro.

Tegoroczna, trzy­na­sta, edy­cja będzie pod każ­dym wzglę­dem rekor­dowa: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie crossu wiele nowych prze­szkód, zawody będą trwały całe pięć dni, a na liście zgło­szeń 370 koni oraz aż 7 jeźdź­ców z TOP 30 Rankingu FEI!!!
W zawo­dach wystar­tuje bli­sko 380 koni i zawod­nicy z 21 państw. Tradycyjnie naj­licz­niej­sze są repre­zen­ta­cje z Polski i Niemiec.

Fani jeź­dziec­twa, któ­rzy nie będą mieli moż­li­wo­ści na żywo oglą­dać spor­to­wej rywa­li­za­cji w Strzegomiu zapra­szamy do śle­dze­nia zawo­dów za pośred­nic­twem TVP oraz Internetu.

TRANSMISJE TELEWIZYJNE

TVP SPORT

 • Sobota, 27.06.2015 (LIVE) – 1130 – 1350

TVP WROCŁAW

 • Sobota, 27.06.2015 – 1740 – 1900
 • Niedziela, 28.06.2015 – 1740 – 1830

 

TRANSMISJE INTERNETOWE

Czwartek, 25.06.2015 (LIVE)

 • 800 – 1830 – Ujeżdżenie

Piątek, 26.06.2015 (LIVE)

 • 900 – 1630 – Ujeżdżenie
 • 900 – 1730 – Cross

Sobota, 27.06.2015 (LIVE)

 • 800 – 1730 – Cross

Niedziela, 28.06.2015 (LIVE)

 • 1030 – 1630 – Skoki

Żródło: pzhk.pl