Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Kolejne Kursy

Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku zaprasza wszystkich zainteresowanych na:

* KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ JAZDA KONNA
* KURS INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PODSTAWOWEGO PZJ

Organizator / miejsce kursu: Klub Sportowy „Bór”, Toporzysko 454, 34-240 Jordanów,
 Termin: 16-31. 03. 2015

Szczegółowe informacje: www.toporzysko.pl lub pod numerem telefonu: 18-287-38-32

 

 

 

ZR-B Partynice – propozycje zawodów

Panie i Panowie – dolnośląski skokowy sezon 2015 na dobre się rozpoczął!!

Kolejne zawody w skokach przez przeszkody odbędą się w niedzielę, 1 lutego, na Partynicach. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami:

 

 

 

 

Egzamin na odznaki – SK Victor

W piątek, 30 stycznia, odbędzie się pierwszy w tym roku, dolnośląski Egzamin na Srebrną i Brązową Odznakę Jeździecką. Oto szczegóły:

Organizator:
Ośrodek Jeździecki przy Stadninie Koni Victor w Siedlcu koło Wrocławia, ul Jeździecka 11, 55-095 Siedlec, tel. 503-772-702, email info@stadninavictor.pl,

Data egzaminu: 30.01.2015r.,

Rodzaj Odznaki: Srebrna i brązowa,

Skład komisji: Małgorzata Brodziak i Wiktor Rozpędek.

Warunkiem uczestnictwa w Egzaminie jest przesłanie do dnia 29.01.2015 poniższych danych na adres info@stadninavictor.pl

– imię i nazwisko,
– nr PESEL
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
– zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
– nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania Egzaminu, gdy liczba zainteresowanych będzie mniejsza niż 10 osób.

Opłata za egzamin:
Opłata za egzamin – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /2części/ – 100 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /1 część/ – 70 zł
Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego z poprzedniego egzaminu – 30 zł
Oplata za udostępnieni konia – 100zł
Oplata za boks dla konia podczas trwania egzaminu – 50zl
Organizator Egzaminu nie pobiera dodatkowej opłaty za wysłanie odznak i legitymacji pocztą.

Wszelkie opłaty należy dokonywać w biurze Stadniny Koni „VICTOR” – przed przystąpieniem do egzaminu

 Istotne uwagi:

* Osoby pełnoletnie, rodzice / opiekunowie prawni osób nieletnich, zobowiązani są przed przystąpieniem do Egzaminu, złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.
* Egzamin rozpocznie się od opieki stajennej, następnie ujeżdżenia, dalej skoki i na koniec teoria.
* Podczas Egzaminu obowiązuje strój galowy (tak jak na zawodach) bądź schludny strój jeździecki.
* Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.
* Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi na pytania od 1 do 83.

W/w Egzamin przeprowadzony będzie według zasad i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego.

 

 

 

Kursy sędziowskie – A, B i D

Na początku roku w województwie opolskim odbędą się trzy kursy sędziowskie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

 

 

Kurs Instruktora Sportu – komunikat nr 4

Kurs instruktorski – komunikat nr 4

1. W dniu 1.02.2015 r., po zawodach halowych w skokach przez przeszkody na Partynicach, odbędzie się dodatkowy egzamin wstępny na kurs instruktorów sportu organizowany przez DZJ. Mogą w nim wziąć udział osoby, które mają zaliczoną część ogólną na AWF.

2. Ostatecznie wyliczoną odpłatnością za kurs instruktorski jest kwota 3000 zł. Prosimy o wpłacenie połowy tej kwoty do dnia 16.01.2015 r., pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 6.02.2015 r. Osoby które już wpłaciły I ratę, pomniejszą kolejną wpłatę o kwotę wpłaconą.

 

Przypominamy nr konta:
Dolnośląska Federacja Sportu
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Bank Millennium S.A. nr: 22 1160 2202 0000 0002 2730 5164
Tytuł wpłaty: „Jeździectwo – kurs instruktorski”.

 

Informacja dla Sędziów i Zawodników

Informujemy, że w związku z zaprzestaniem wydawania przez Biuro PZJ licencji dla zawodników i koni w formie drukowanej, wszystkie niezbędne dane dla sędziów/osób oficjalnych zawodów jeździeckich dotyczące zgłoszonych koni i zawodników od stycznia 2015 roku znajdować się będą na stronie www.pzj.pl w zakładce „Zestawienia”. Wspomniane zestawienia są jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczącym zawodników i koni z aktualnymi licencjami (pozwoleniami) na start w danym roku.

 

Zestawienia zawodników zawierają niezbędne dane umożliwiające dopuszczenie zawodnika do startu, takie jak:

·         Imię i nazwisko

·         Nr PZJ

·         Rok urodzenia/kategoria wiekowa

·         Przynależność klubowa/WZJ

·         Typ wykupionej licencji wraz z numerem PZJ/WZJ

·         Stopień uprawnień sportowych w dyscyplinach jeździeckich, na jakie została wykupiona licencja w danym roku

·         Termin ważności badań lekarskich

·         Termin ważności polisy ubezpieczeniowej

 

Zestawienia koni zawierają niezbędne dane umożliwiające dopuszczenie konia do startu, takie jak:

·         Nazwa konia

·         Nr PZJ

·         Wiek/rasa/maść/płeć

·         Skrócone pochodzenie

·         Numery posiadanych paszportów urzędowych/sportowych, na których koń jest zarejestrowany w PZJ/WZJ

·         Typ wykupionej licencji wraz z numerem PZJ/WZJ