Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Strzegom: Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW – podsumowanie

W dniach 18-21 września, w Strzegomiu, roze­grane zostały Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Bardzo dobrze zapre­zen­to­wały się konie wyho­do­wane w Polsce, co tylko dowo­dzi, że mamy poten­cjał w hodowli z prze­zna­cze­niem do kon­ku­ren­cji WKKW.

Wśród koni 4-letnich pol­skiej hodowli naj­lep­szy był siwy Karantinus sp (Ekwador sp – Karolina wlkp/Azer wlkp), hodowli i wła­sno­ści Andrzeja Dworaka, star­tu­jący pod repre­zen­tan­tem Czech – Miroslavem Prihoda. Tytuł v-ce Mistrza Polski Młodych Koni  4-letnich należy do Jokera W m (Łowca m – Jugla m / Przedświt XIII-4 x), hod i wł: Ryszarda Wójcika, dosia­da­nego przez Ewelinę Polską. Trzecie miej­sce zajęła klacz Ilwita sp (Wiwat m – Iluzja m / Len m) pod Aleksandrą Pilatowicz, wyho­do­waną i będącą wła­sno­ścią SK Prudnik.
Mistrzem Polski Młodych Koni w kate­go­rii koni 5-letnich został Barbados sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx), któ­rego dosia­dał Andreas Dibowski. Barbados to pół­brat Banderasa dosia­da­nego przez Pawła Spisaka. Koń został wyho­do­wany przez Romana Drabińskiego i sprze­dany do Niemiec. Obecnym wła­ści­cie­lem konia jest Dr. Manfred Giensch. Drugie miej­sce należy do Łali­sco sp (Faust Z KWPN – Łotwa sp / Galisco du Mesnil s.f.), wyho­do­wa­nego przez Mariusza Kleniuka, pre­zen­to­wa­nego przez Juulię Savonlahti, która jest jed­no­cze­śnie wła­ści­cielką konia. Brąz tego­rocz­nych MPMK koni 5-letnich przy­padł tra­keń­skiemu Jazonowi (Ajbek wlkp – Jaśmin wlkp/poch.trk. / Lwów wlkp), hod. Marka Przeczewskiego, dosia­da­nego przez Natalię Wronę.
Najlepszym 6-latkiem pol­skiej hodowli został Ambrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.), hodowli i wła­sno­ści Jerzego Joskowskiego, dosia­dany przez Mateusza Kiempę. Srebro przy­pa­dło mało­pol­skiemu Remiksowi (Dounba xx – Rafa m / Vis Versa m), wyho­do­wa­nemu w SK Janów Podlaski. Koń jest wła­sno­ścią zawod­niczki – Agnieszki Karlińskiej. Trzecie miej­sce zajął wyho­do­wany w SK Racot Grand Supreme sp (Chef Supreme xx – Grenlandia sp / Landos hol.), wł. Anny Mańczak, dosia­dany przez Mateusza Kiempę.
Z powodu nie­do­sta­tecz­nej liczby koni (min. 3) zgod­nie z regu­la­mi­nem Mistrzostw kon­kursy dla koni hodowli zagra­nicz­nej nie zostały roze­grane w ran­dze MPMK. Konie wszyst­kich kate­go­rii wie­ko­wych wystar­to­wały w zawo­dach dodat­ko­wych i tak… W kla­sy­fi­ka­cji koni 4-letnich naj­lep­szy oka­zał się wyho­do­wany w Holandii ogier Farezzo B KWPN (Arezzo VDL KWPN – Toberlina KWPN / Voltaire han.) dosia­dany przez Krzysztofa Kierzka. Koń jest wła­sno­ścią Anny Piwońskiej. Najlepszym 5-latkiem została klacz Libertina DSP (Con Sherry hol. – Libra sp / West han.), hod. SK Bielin, wł. Anny Mańczak, dosia­dana przez aktu­al­nego Mistrza Polski w WKKW Kamila Rajnerta, zaś naj­lep­szym 6-latkiem zagra­nicz­nej hodowli została olden­bur­ska klacz Katarzyny Kokowskiej Rosalie (Rush-Hour Zw. – Cantate old. / Cassius Clay hol.), hod. Manfreda Meixner.

 

 

 

Puchar Polski WKKW i kolejne sukcesy dolnośląskich Jeźdźców!

Kilka słów o Pucharze Polski WKKW:

Rozgrywki Pucharu Polski WKKW z roku a rok co raz bardziej się rozwijają, w tym sezonie łącznie sklasyfikowano 168 zawodników we wszystkich kategoriach. Cykl rozegrany został podczas 6 Eliminacji w całej Polsce  – Sopot, Jaroszówka, Racot, Strzegom, Baborówko, oraz zawodów finałowych, które odbyły się na terenie Stadniny Koni Racot. Regulamin Pucharu pozwala w ramach jednej kategorii wiekowej walczyć zarówno najlepszym jeźdźcom, reprezentantom kraju zajmującym się WKKW wyczynowo, jak i amatorom, dla których uprawianie jeździectwa jest zabawą i pomysłem na hobby. Zawodnicy  zdobywają punkty, przez co są sklasyfikowani w rankingu, w ramach wszystkich konkursów, które rozgrywane są podczas danej eliminacji od CNC LL do CIC/CCI***. Jednak zwycięstwo w końcowej klasyfikacji mogą zapewnić sobie tylko Ci zawodnicy, którzy wystartowali podczas Finału w konkursie odpowiednim dla swojej grupy wiekowej – seniorzy – CNC**, juniorzy  – CNC*, juniorzy młodsi w CNC P, a młodzicy w CNC L.

Kilka słów o sukcesach dolnośląskich Zawodników:

Po sukcesach Seniorów i Młodych jeźdźców na Mistrzostwach Polski nadszedł czas na Juniorów i Juniorów Młodszych, którzy zdobywali medale Pucharu Polski.

W grupie juniorów złoty medal Pucharu Polski WKKW 2014 zdobyła zawodniczka KJ Jaroszówka – Sylwia Kupczyk.

W kategorii juniorów młodszych (zawodnicy w wieku 14-15 lat) miejsce drugie zajęła Zuzanna Januszewska z KJ Partynice, która zwyciężyła w konkursie finałowym – CNC P!

Miejsca tuż za podium zajmowali: Jessica Malin (LKS Stragona) – 5m. w kat. Juniorów, Pamela Michałowska (LKS Stragona) – 4m. w kat. Juniorów Młodszych oraz Michał Konarski (LKS Stragona) – 5m. w kat. Młodzików.

W klasyfikacji klubowej rozgrywanej w ramach Pucharu Polski WKKW na trzecim miejscu znalazł się Ludowy Klub Sportowy Stragona Strzegom.

Serdecznie gratulujemy!

Pełne wyniki Finału oraz poszczególnych eliminacji można zobaczyć TU.

 

Kurs instruktorów rekreacji i sportu na Dolnym Śląsku!

Informacja o naborze na kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna oraz kurs instruktorów sportu.

1.
Dolnośląski Związek Jeździecki przyjmuje zgłoszenia na kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna organizowany przez AWF Wrocław. Data rozpoczęcia  kursu oraz  informacje szczegółowe zostaną podane w terminie późniejszym. Zgłoszenia przyjmuje biuro DZJ do dnia 10.10.2014 r. (dzj@dzj.wroclaw.pl).

2.
Dolnośląski Związek Jeździecki w porozumieniu z Polskim Związkiem Jeździeckim organizuje kurs instruktorów sportu. Termin kursu i informacje szczegółowe zostaną podane później, w zależności od zainteresowania i ilości zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje biuro DZJ do dnia 10.10.2014 r. (dzj@dzj.wroclaw.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do wstępnych zapisów! Ilość miejsc jest ograniczona.

 

 

Znamy już Mistrzów Dolnego Śląska w Skokach!

W miniony weekend w Ośrodku Arkadia w Wielkiej Lipie rozegrane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska w Skokach przez przeszkody.

Oto nasi Mistrzowie poszczególnych kategorii:

 

Kategoria KUCE A+B:

1. Maxymilian Parkitny,

2. Laura Kłapińska.

 

Kategoria KUCE C+D:

1. Ewelina Gomułkiewicz (KJ Picador),

2. Aleksandra Kierznowska (KJ Kietlów),

3. Matylda Kasner (Folwark Wenus Suszki).

 

Kategoria JUNIORÓW MŁODSZYCH:

1. Zuzanna Antoniak (KJ Biały Las, Stajnia Przybylscy),

2. Nela Sikorska (KJ Picador),

3. Paulina Kucharska (bpk).

 

Kategoria JUNIORÓW:

1. Jagoda Wszędybył (KJ Bachmat),

2. Ewelina Gomułkiewicz (KJ Picador),

3. Magdalena Matuszewska (KJ Partynice).

 

Kategoria SENIORÓW:

1. Jakub Krzyżosiak (bpk),

2. Jarosław Poręba (bpk),

3. Monika Matuszewska (KJ Partynice).

 

Pełne wyniki Mistrzostw można zobaczyć tu:

Odznaki w Białym Lesie

Stajnia Biały Las w Wierzbnej zaprasza na egzamin na brązową oraz srebrną odznakę jeździecką PZJ, w terminie 11.10.2014 (sobota) o godzinie 12:30.

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie, proszone są o przesłanie swoich zgłoszeń (na adres: stajnia.bialylas@gmail.com) z następującymi danymi:

– imię i nazwisko,
– PESEL
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
– zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
– nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w sytuacji, gdy liczba zainteresowanych nie wyniesie minimum 10 osób.

Oplata za egzamin :

Opłata za egzamin – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 100 zł
Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego – 30 zł
Oplata za boks dla konia podczas trwania egzaminu – 40zl
Nie pobieramy dodatkowej opłaty za wysłanie odznak i legitymacji pocztą.
Opłaty za egzamin należy dokonywać na miejscu – przed przystąpieniem do egzaminu bądź na konto ( w przypadku wpłaty na konto, proszę przynieść dowód wpłaty):

Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy
Panków 24
58-100 Świdnica
BZWBK 60 1090 2369 0000 0001 2180 2424
w TYTULE PROSZĘ WPISYWAĆ: Opłata za egzamin na odznakę PZJ

Uwagi techniczne:

*Egzamin odbędzie się na podłożu kwarcowym
*Obowiązuje strój galowy (tak jak na zawodach) bądź schludny strój jeździecki
*Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat
*Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi tylko na pytania 1-83