Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

Odznaki w Strzegomiu

W niedzielę, 27 kwietnia, w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie odbędzie się drugi w tym roku egzamin na brązową i srebrną odznakę PZJ. Zgłoszenia należy przesyłać na adres office@stragona.pl . W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, pesel oraz telefon kontaktowy.

Więcej informacji na stronie www.Stragona.pl

Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa

Już 17 maja 2014, w ramach powołanej niedawno DOLNOŚLĄSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ZAPRZĘGOWEJ (DALZ), rozpocznie się pierwszy na Dolnym Śląsku oraz w Polsce cykl amatorskich zawodów w powożeniu.

DALZ składać się będzie z 3 eliminacji zakończonych finałem. W każdych zawodach cyklu rozgrywane będą 3 konkursy: A – ujeżdżenie, B – maraton  i C – zręczność powożenia. Podczas poszczególnych eliminacji zawodnicy zbierać będą punkty bonifikacyjne zgodnie z zajętym miejscem. W finale zostanie wyłoniony zwycięzca, który zgromadzi największą ilość punktów.

Organizatorami poszczególnych cykli są:
I eliminacja – 17 maja 2014 – Folwark Leszczynówka, Budzów Kolonia, powiat ząbkowicki
II eliminacja – 14 czerwca 2014 – Stadnina Koni Szymanów, Szymanów, powiat świdnicki
III eliminacja – 27 września 2014 – Stajnia Eskorta, Stara Kamienica, powiat jeleniogórski
FINAŁ – 25 października 2014 – Stado Ogierów Książ, obręb miasta Wałbrzych.

Zapraszamy wszystkich miłośników powożenia, właścicieli i hodowców koni uprawiających
tą dyscyplinę jeździectwa, a także osoby, które chciałyby spróbować swoich sił
w amatorskich zaprzęgach – Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa powstała z myślą
o WAS i dla WAS !!!

Szczegółowe informacje: propozycje zawodów, regulamin, dane kontaktowe dostępne będą  już wkrótce na www.facebook.com/dalzliga lub pod adresem: dalz.zawody@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Egzamin na odznaki w Stajni Biały Las

Stajnia Biały Las w Wierzbnej zaprasza na egzamin na brązową oraz srebrną odznakę jeździecką PZJ,  w terminie 10.05.2014 (sobota) o godzinie 12:00.

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie, proszone są o przesłanie swoich zgłoszeń (na adres: stajnia.bialylas@gmail.com) z następującymi danymi:

– imię i nazwisko,
– PESEL
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
– zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
– nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w sytuacji, gdy liczba zainteresowanych nie wyniesie minimum 10 osób.

Opłata za egzamin :

Opłata za egzamin – 140 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 100 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /część/ – 70 zł
Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego – 30 zł
Oplata za udostępnieni konia – 50zl
Oplata za boks dla konia podczas trwania egzaminu – 40zl
Nie pobieramy dodatkowej opłaty za wysłanie odznak i legitymacji pocztą.

Opłaty za egzamin należy dokonywać na miejscu – przed przystąpieniem do egzaminu bądź na konto ( w przypadku wpłaty na konto, proszę przynieść dowód wpłaty):

Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy
Panków 24
58-100 Świdnica
BZWBK 60 1090 2369 0000 0001 2180 2424
w TYTULE PROSZĘ WPISYWAĆ: Opłata za egzamin na odznakę PZJ

Uwagi techniczne:

* Egzamin rozpocznie się od opieki stajennej, części ujeżdżeniowej, następnie cześć skokowa oraz teoria.
*Egzamin odbędzie się na podłożu kwarcowym
*Obowiązuje strój galowy (tak jak na zawodach) bądź schludny strój jeździecki
*Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat
*Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi tylko na pytania 1-83

Egzamin prowadzony na warunkach i zasadach określonych przez Polski Związek Jeździecki, w przepisach Systemu odznak Jeździeckich